Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.

Šroubárna Kyjov byla založena v roce 1950 a od té doby získala pozici významného výrobce spojovacího materiálu a výkovků pro automobilový průmysl. V devadesátých letech minulého století navázala spolupráci se zahraničními odběrateli především v západní Evropě, což v současné době představuje více než čtyřpětinový podíl exportu na jejích celkových dodávkách.

Nejvýznamnější část činnosti představuje výroba pražcových, svěrkových a konstrukčních šroubů, matic a součástí pro speciální použití (kotevní šrouby, závitové tyče). Přibližně pětinový podíl pak reprezentují výkovky vaček pro automobilový průmysl a výkovky ložiskových kroužků i přesně obráběné ložiskové kroužky pro výrobu ložisek.

Naše hlavní produkty

Kam vyvážíme naše výrobky

Německo, Belgie, Slovensko, USA, Švýcarsko, Rakousko, Polsko, Francie, Španělsko, Nizozemí, Itálie, Slovinsko, Rumunsko, Velká Británie, Maďarsko, Kazachstán, Portugalsko, Turecko, Srbsko.