Projekty

Realizace úspor energií ve společnosti Šroubárna Kyjov, spol. s r. o.
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001681

Program podpory: OP PIK

Projekt byl dokončen koncem roku 2018, cílem byla úspora energie ve společnosti Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. Projekt nahradil staré, energeticky náročné technologie za nová a úsporná řešení. Tím došlo k realizaci provozních úspor a ke snížení vlivu výroby na životní prostředí.

Plakát OP PIK


Inovace procesu výroby vaček spalovacích motorů ve Šroubárně Kyjov, spol. s r. o.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008774

Program podpory: OP PIK Inovace – Inovační projekt

Projekt byl zrealizován koncem roku 2018, cílem bylo zvýšení efektivnosti procesu výroby vaček a zvýšení technických a užitných hodnot výrobků a tím zvýšení konkurenceschopnosti příjemce.

Plakát OP PIK