Skupina TŽ/MS

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. (dále jen „TŽ“) patří k průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí hutní výroby v České republice. Byly založeny v roce 1839 Těšínskou komorou. Během své dlouholeté historie se postupně staly jedním z nejvýznamnějších hutních komplexů v bývalém Československu a posléze i v České republice. Dnes jsou TŽ nejvýznamnější dceřinou obchodní společností MORAVIA STEEL,a.s. (dále jen „MS“) a největší českou hutí s domácím kapitálem. Výroba koksu, surového železa, oceli a následně válcovaného materiálu společně se zpracováním doprovodných produktů tvoří uzavřený hutní výrobní cyklus. Na celkové současné roční produkci oceli v České republice se TŽ podílejí jednou třetinou. 

Kvalitní, převážně konvertorová ocel je válcována ve čtyřech válcovacích tratích v Třinci, a jedné v Bohumíně do široké škály převážně dlouhých výrobků. Základní výrobní program TŽ tvoří drát, betonářská a tvarová ocel, speciální tyčová ocel, kolejnice, široká ocel a hutní polotovary.

Hutními polotovary z TŽ jsou zásobovány také Válcovna trub v Ostravě–Vítkovicích a Sochorová válcovna TŽ, a.s. v Kladně, které jsou součástí skupiny TŽ - MS. K dalším významným firmám ve skupině TŽ - MS, které zhodnocují výrobky TŽ nebo jim nabízejí své produkty a služby patří také Energetika Třinec, a.s. |www.etas.trz.cz|, Strojírny Třinec, a.s. |www.strojirnytrinec.cz|, Slévarny Třinec, a.s. |www.slevarny.trz.cz|, Refrasil, s.r.o. |www.refrasil.cz| s produkcí žáromateriálu a Doprava TŽ, a.s. se sídlem v Třinci, Řetězárna v České Vsi u Jeseníku |www.retezarna.cz| a tažírna oceli Ferromoravia, s.r.o. ve Starém Městě u Uherského Hradiště |www.ferromoravia.cz|, VÚHŽ a.s.|www.vuhz.cz| v Dobré u Frýdku-Místku vyrábějící automatizační techniku a MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. |www.mmvyzkum.cz|, který zabezpečuje výzkumnou, vývojovou, servisní činnost a poloprovozní výrobu v oboru hutnictví železa, Šroubárna Kyjov, spol. s r.o., |www.sroubk.cz| výrobce spojovacího sortimentu pro železnice a strojírenství.

Během své dosavadní historie vyrobily TŽ 170 milionů tun oceli a z ní válcovaných výrobků, které dlouhodobě nacházejí své uplatnění nejen na domácím trhu, ale také u zákazníků po celém světě. V posledním období každoročně končí zhruba polovina celkové produkce, označené třineckou firemní značkou tří kladívek v kruhu, ve více než 60 zemích celého světa.