<< zpět

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců firmy je naší vysokou prioritou.

Management společně se zaměstnanci se drží zásady, že pracovní činnost nemůže být prováděna na úkor zdraví. Je nutné vyloučit veškeré nebezpečné pracovní postupy a dodržovat legislativní opatření v této oblasti. Šroubárna Kyjov podpoří každého, kdo vykonává bezpečnou a hygienicky bezproblémovou práci. Náš cíl – zabránit poškození zdraví jak u zaměstnanců firmy, tak i u zákazníků, tedy u všech osob nacházejících se v areálu naší společnosti. 

Rovněž i naše odborová organizace se ztotožňuje s těmito myšlenkami a zásadami. Společně se snažíme vytvářet podmínky pro zabránění vzniku nehod, poranění a nebezpečných činností pro zdraví.

Trvale se realizuje zavádění technologií s nejvyšším možným stupněm ochrany. Formou školení a instruktáží zaměstnanců se snažíme o zvyšování vědomí odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví ostatních, což vede k poklesu počtu a závažnosti pracovních úrazů.